MindBank Valmennus

Ota yhteyttä ›

Johtajien ja johtoryhmien valmennus

MindBank Valmennuksessa opit johtamaan paremmin itseäsi ja siten muita.

Miltä tuntuisi toimia johtoryhmänä, joka on paras versio paitsi yksilönä myös ryhmässä ja joka löytää menestymisen ja todellisen potentiaalinsa? Entä haluaisitteko siirtää fokuksen heikkouksista vahvuuksien voimaan? Oletteko valmiita tulemaan itsestänne enemmän tietoisiksi, mikä on kehittymisen edellytys? 

Jos teemat näiden kysymysten takana ovat johtoryhmällenne ajankohtaisia ja teillä on aito halu kehittyä, on MindBank Valmennukseni teille. Valmennan johtoryhmänne jäseniä olemaan tietoisempia itsestään, jonka kautta kehitytte yksilönä sekä johtoryhmänä. Johtajuus on itsensä johtamista eli ensin on opittava olemaan tietoinen itsestä ja oppia johtamaan itseä, jotta voi johtaa muita. On osattava keskittyä oikeisiin asioihin eikä viedä fokusta epäolennaiseen. 

Mitkä johtoryhmän lähtökohdat ovat, entä tavoitteet?

Kartoitamme ne yhdessä. Pohdimme tiimien ja alaisten johtamista, mikä tilanne on ryhmässä juuri nyt, mistä vahvuudet muodostuvat, entä mistä kehityksen kohteet. Näin kirkastetaan tavoitteet ja ryhmän ajatukset, jotta tullaan tietoiseksi siitä, millaisia muutoksia johtamisessa on tehtävä, jotta muutos mahdollistuu. 

Valmennuksessa johtoryhmän jäsenet myös pääsevät tarkastelemaan sitä, kuinka he ajattelevat, reagoivat ja tuntevat työelämässä, mikä on toiminut ja mikä ei, ja mitkä asiat tulisi niin sanotusti koodata ajatteluun uudelleen. 

Uskon, että johtoryhmän hyvä itsensä johtaminen heijastuu myös muualle yritykseen – koko yrityksellä on tämän kautta mahdollisuus menestykseen sekä parhaimpiin tuloksiin. Tärkeää valmennuksessa on myös kirkastaa johdon tahtotila ja mennä sitä kohti, mitä oikeasti menestyksellä halutaan saavuttaa.

Ota yhteyttä ›

Valmennuksessa ymmärryksesi saa uusia ulottuvuuksia

MindBank Valmennuksen aikana opit

  • itsestäsi: kuka olet, miten ajattelet ja tunnet, miten reagoit ja toimit
  • johtajuudestasi: mitä työssäsi on tarvetta kehittää ja mitä ohjelmoida sinuun uudelleen
  • haasteista ja ratkaisuista: kuinka osaat suhtautua työssäsi paremmin haasteisiin ja ratkaista niitä
  • kirkastamaan fokuksesi: koska fokuksesi on selkeämpää, tiedät myös kirkkaammin, millaista johtajuutta haluat tavoitella ja mitä tiimisi tarvitsee.

Valmennus kehittää johtamista tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. 

Johtajavalmennusten lisäksi minulta voi tilata tiimien valmennuksen. Lue lisää ja ota yhteyttä, jutellaan yrityksesi tilanteesta!

Ota yhteyttä ›

Pikayhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita